Specificaties zorgvraagtypering

Versie 1.3

De beschrijving van de manier waarop de berekening moet worden uitgevoerd om tot een geadviseerde zorgcluster (ggz) of zorgvraagtypecode (fz) te komen staat in het document Technische beschrijving zorgvraagtypering voor ICT-toepassing.

Voor de zorgvraagtypering ggz verwijst de beschrijving naar de beschikbare codelijsten zorgvraagtypering met HoNOS+-vragen, mogelijke antwoorden op die vragen en de relaties tussen antwoorden en zorgclusters.

Om de ontwikkelde zorgvraagtyperingsmodule te testen is er een testset beschikbaar voor EPD-leveranciers. Deze is op aanvraag verkrijgbaar via vragen@zorgprestatiemodel.nl.

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.