Verplichte aanleveringen NZa

versie 1.3

Met het zorgprestatiemodel zijn er de volgende informatieverplichtingen aan de NZa:

 1. Informatieverplichting Zorgprestatiemodel

 2. Periodieke aanlevering Zorgvraagtypering

 3. Periodieke aanlevering productiviteit

1. Informatieverplichting Zorgprestatiemodel

De zorgaanbieder levert gelijktijdig of direct na het moment van declaratie minimaal de informatie-elementen die op grond van hoofdstuk 3 Registratie verplichtingen zijn geregistreerd aan de NZa aan. In 2022 en 2023 voldoet de zorgaanbieder aan deze verplichting doordat de zorgverzekeraars deze informatie-elementen ontvangen op grond van artikel 4.1 lid 1 van deze regeling, al dan niet door tussenkomst van een derde partij als Vektis en DJI, die weer aan de NZa aanlevert.

2. Periodieke aanlevering Zorgvraagtypering

De zorgaanbieder levert halfjaarlijks, conform de Gegevensaanleverstandaard, een overzicht van de informatie-elementen genoemd in hoofdstuk 4 lid 4 van de Regeling ggz en fz (NR/REG-2214b).

3. Periodieke aanlevering productiviteit

De zorgaanbieder registreert en levert op verzoek van de NZa onderstaande informatie aan de NZa:

 • AGB-codes waarop de productie van de aanbieder is geleverd;

 • Omzetverhoudingen over verschillende financieringsstromen (te weten: Zvw, Wfz, Jeugdwet, Wlz, Wmo, overig) in 2021 en 2022;

 • Gefactureerde euro’s voor behandelend personeel niet in loondienst, voor zowel 2021 als 2022;

 • De verhouding van gefactureerde euro’s voor behandelend personeel niet in loondienst ten opzichte van personele kosten van behandelaren in loondienst, voor zowel 2021 als 2022;

 • Voor elke BIG-categorie over zowel 2021 als 2022:

  • het aantal verloonde uren;

  • het aantal uren verzuim;

  • het aantal uren verlof;

  • het aantal uren wel verloond, maar niet gewerkt.

Aanlevering gebeurt via het beschikbare aanleversjabloon.

 

De volledige informatie over de informatieverplichtingen aan de NZa staat in hoofdstuk 4 van de Regeling ggz en fz (NR/REG-2214b).

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.