ZorgprestatiemodelIntroductie

Introductie

VERSIE: 1.0

De artikelen in het hoofdstuk Introductie beschrijven het fundament waarop het zorgprestatiemodel is gebaseerd.

Het artikel Achtergrond beschrijft de achtergrond van het zorgprestatiemodel en gaat onder andere in op de organisatie van het programma dat als doel heeft om het model uit te werken en gereed te maken voor implementatie.

Het artikel Kaders beschrijft de wet- en regelgeving die van toepassing is op het Zorgprestatiemodel.

Vervolgens gaat het artikel Ontwerpcriteria in op de criteria die bij de ontwikkeling van het zorgprestatiemodel zijn (en worden) gehanteerd.

Tot slot geeft de Begrippenlijst de definities van begrippen die in de uitwerking van dit bekostigingsmodel worden gebruikt.

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.

Heeft u zelf een suggestie voor verbetering van de tekst? Neem dan contact op via programma@zorgprestatiemodel.nl.


<<Vorige artikel