Technische specificaties Zorgprestatiemodel ggz & fz

Versie: 1.3

Toelichting
Dit is de introductiepagina van de specificaties van het zorgprestatiemodel, versie 1.3 (november 2021). Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg en met niet meer administratie dan nodig is.

In het programma Zorgprestatiemodel worden in 2021 de laatste details van het zorgprestatiemodel uitgewerkt. Begin april 2021 heeft de NZa de regelgeving vastgesteld. In mei 2021 zijn deze specificaties verder aangevuld en definitief vastgesteld. In november 2021 zijn de specificaties synchroon gemaakt met de C-release van de NZa-regelgeving en de versies van documenten zoals opgenomen in de veldafspraken. Houd u rekening met aanvullingen of wijzigingen.

1. Leeswijzer

Deze beschrijving van het zorgprestatiemodel heeft verschillende hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint met een inleidend hoofdartikel, de details zijn te vinden in de onderliggende artikelen. De beschrijving van het zorgprestatiemodel is als volgt opgebouwd:

 • Introductie
  Dit hoofdstuk beschrijft het fundament waarop het zorgprestatiemodel is gebaseerd. Hierin staan de achtergrond, de wettelijke kaders, de ontwerpcriteria en de begrippenlijst van het zorgprestatiemodel.

 • Elementen en structuur
  Dit hoofdstuk beschrijft de elementen en de structuur waarmee het bekostigingsmodel is opgebouwd.

 • Overige onderwerpen regelgeving
  Het hoofdstuk overige onderwerpen regelgeving beschrijven de andere onderwerpen die naast de elementen en structuur in de regelgeving zijn opgenomen.

 • Declaratie en gegevensstromen
  Aanvullingen op dit hoofdstuk volgen als de NZa de regelgeving voor de verplichte aanleveringen heeft vastgesteld.

 • Veldafspraken verantwoording en controle
  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de afspraken die partijen in de ggz en fz gaan maken in het kader van het zorgprestatiemodel.

 • Tabellen
  Het hoofdstuk technische specificaties staan de specificaties die in andere hoofdstukken staan samengevat.

 • Overgang naar zorgprestatiemodel
  Dit hoofdstuk beschrijft de onderwerpen die met het afsluiten van db(b)c’s en bekostiging basis-ggz te maken hebben.

2. Voor wie?

Deze uitwerking van het zorgprestatiemodel is met name opgesteld voor partijen die zich bezig houden met de ICT aanpassingen die nodig zijn voor het invoeren en gebruiken van het zorgprestatiemodel. Denk hierbij aan:

 • Leveranciers van zorginformatie-, declaratie- en integratiesystemen

 • Faciliterende organisaties zoals Vektis en Vecozo

 • Zorgverzekeraars

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

3. Navigatie tips

 • Inhoudsopgave
  Aan de linkerkant van het scherm staat de inhoudsopgave. Door op de pijltjes te klikken worden onderliggende artikelen zichtbaar. Door op de naam van een artikel te klikken wordt het desbetreffende artikel geopend. Het is ook mogelijk om de inhoudsopgave tijdelijk te verbergen door [ in te toetsen, hiermee kan de inhoudsopgave ook weer worden teruggehaald.

 • Versie en status artikel
  Links bovenaan ieder artikel staat het versienummer en de status van een artikel.

 • Afbeeldingen
  Bijna alle artikelen bevatten afbeeldingen. Deze zijn te vergroten door op de afbeelding te klikken. Om vervolgens weer terug naar de tekst van het artikel te gaan raden wij aan om op de X rechts bovenaan de afbeelding te klikken (in plaats van de pijltjes in uw internetbrowser te gebruiken).

 • Links openen
  Wanneer je een link in een nieuw tabblad wilt openen, houd dan de CTRL-toets (Windows) of Command-toets (macOS) ingedrukt terwijl je op de link klikt.

 • Volgende artikel
  Onderaan een artikel kun je doorbladeren naar vorige- en volgende artikelen door te klikken op de desbetreffende link. Hierdoor ‘blader’ je gemakkelijk door alle artikelen heen.

4. Releasenotes

Klik op het uitklappijltje om de tekst leesbaar te maken.

Op 22 november 2021 is versie 1.3 van de technische specificaties van het zorgprestatiemodel opgeleverd. De specificaties zijn synchroon gemaakt met de C-release van de NZa-regelgeving en de versies van documenten zoals opgenomen in de veldafspraken. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke artikelen zijn toegevoegd en welke artikelen zijn aangepast. Bij aanpassingen is beknopt weergegeven wat er is aangepast.

Artikel

Toegevoegd / aangepast

Opmerkingen

Artikel

Toegevoegd / aangepast

Opmerkingen

Kaders

Aangepast

 • Links geüpdatet naar recente documenten

Ontwerpcriteria

Aangepast

 • Afbeelding rapport Talma verwijderd

Begrippenlijst

Aangepast

 • Overbodige begrippen verwijderd

Elementen en structuur

Aangepast

 • Informatieblok ‘Facultatieve prestatie’ ingekort

Consult en toeslag consult

Aangepast

 • Link geüpdatet

 • Informatietabel overige prestaties en toeslagen toegevoegd

Beroepscategorie en beroepen

Aangepast

 • Link geüpdatet

 • Overzicht beroepscategorie en beroepen synchroon gemaakt met beleidsregel NZa en recente versie beroepenlijst

 • Link naar document Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap verwijderd

 • Lijst met beroepen die geen AGB-code kunnen aanvragen toegevoegd

Setting

Aangepast

 • Link geüpdatet

 • Tekst synchroon gemaakt met beleidsregel NZa (zin ‘indien meerdere settings, wordt setting bepaald obv OE en kenmerken van uitvoering’ verwijderd)

 • Paragraaf ‘vertaling naar de praktijk’ synchroon gemaakt met tekst informatiekaart NZa (zin ‘doorgaans parallel’ als aard van de zorg bij multidisciplinair verwijderd)

Groepsconsult

Aangepast

 • Link geüpdatet

 • Tekst synchroon gemaakt met laatste versie spelregel Groepsconsulten

 • De NIET planning=realisatie situatie uit de voorbeelden verwijderd

Verblijfsdag en toeslag verblijfsdag

Aangepast

 • Link geüpdatet

 • Informatietabel overige prestaties en toeslagen toegevoegd

 • Paragraaf ‘Verblijf in ZZP en zorgprestatiemodel’ toegevoegd

Overige prestaties

Aangepast

 • Link geüpdatet

 • Tekst synchroon gemaakt met beleidsregel NZa (nieuw: rTMS tbv rTMS-Technician)

 • Informatietabel overige prestaties en toeslagen toegevoegd

Zorgtrajectnummer

Aangepast

 • Tekst synchroon gemaakt met laatste versie factsheet Zorgtrajectnummer

 • Informatieblok ‘Wat als achteraf de startdatum wijzigt’ synchroon gemaakt met notitie Foutcorrectie en laatste versie factsheet Zorgtrajectnummer (met terugwerkende kracht aanpassen)

 • Uitgifte zorgtrajectnummer FZ voor bestaande patiënt toegevoegd

Verwijstypen en zorglabels

Aangepast

 • Verwijstype 07 toegevoegd

 • Mapping verwijstypen toegevoegd

 • Omschrijving zorglabel N02 en N03 synchroon gemaakt met die in laatste versie notitie Verwijstypen en zorglabels

 • Zorglabel G01 (wijziging zorgvraag) verwijderd)

 • Zorglabel G01 (Uitzondering spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar: overige uitzonderingen) toegevoegd

 • Zorglabel N04 (Toeslag inzet tolk) toegevoegd

 • Financieringsstroom zorglabels synchroon gemaakt met codelijst

Zorgvraagtypering

Aangepast

 • Links geüpdatet

 • Zin richtinggevende reviewtermijnen toegevoegd

 • NZa tool bij onderdeel 2 paragraaf ‘Functionele beschrijving zorgvraagtypering’ toegevoegd

 • Stroomschema en stappen paragraaf ‘Zorgvraagtyperingsmodule’ synchroon gemaakt met laatste versie Technische beschrijving

 • Termen geactualiseerd (supercluster, cluster, subcluster)

 • Mogelijke waarden informatie-elementen subtypen synchroon gemaakt met codelijst

 • Link naar handleiding zorgvraagtypering FZ toegevoegd

Onderlinge dienstverlening

Aangepast

 • Gebruik setting van aanvragende zorgaanbieder bij onderlinge dienstverlening toegevoegd (ipv setting van uitvoerende zorgaanbieder)

Diagnose

Aangepast

 • Link geüpdatet

 • Informatieblok ‘Tabbladen codelijst DSM-5 toegevoegd’

Acute ggz

Aangepast

 • Zin toegevoegd dat al dan niet acute ggz een inhoudelijke beoordeling is (niet af te leiden)

Gb-ggz profielen

Aangepast

 • Link naar factsheet Basis-ggz in het zorgprestatiemodel toegevoegd

Declaratiestandaard

Aangepast

 • Tekst en link naar Logische controle beschrijvingen toegevoegd

Verplichte aanleveringen

Aangepast

 • Inleiding toegevoegd

 • Kolom ‘status’ verwijderd

Verplichte aanleveringen NZa

Aangepast

 • Tekst toegevoegd obv regeling NZa

Veldafspraken verantwoording en controle

Aangepast

 • Spelregel Groepsconsulten toegevoegd

 • Spelregel Reistijd toegevoegd

 • V&C lijst toegevoegd

Planning=realisatie

Aangepast

 • Tekst synchroon gemaakt met laatste versie spelregel

Minimale betrokkenheid regiebehandelaar

Aangepast

 • Tekst synchroon gemaakt met laatste versie spelregel

Specificaties tabellen ggz/fz

Aangepast

 • Tabellen verwijderd en link naar vindplaats recente versie toegevoegd

Specificaties zorgvraagtypering

Aangepast

 • Links toegevoegd

 • Tekst over testset NZa toegevoegd

Op 25 juni 2021 is versie 1.2 van de technische specificaties van het zorgprestatiemodel opgeleverd. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke artikelen zijn toegevoegd en welke artikelen zijn aangepast. Bij aanpassingen is beknopt weergegeven wat er is aangepast.

Artikel

Toegevoegd / aangepast

Opmerkingen

Artikel

Toegevoegd / aangepast

Opmerkingen

Consult en toeslag consult

Aangepast

 • Informatieblok ‘Omgang met asynchrone digitale zorg’ aangescherpt

 • Informatieblok ‘Consult versus Groepsconsult’ toegevoegd

 • Informatieblok ‘Consult in het EPD van een zorgverlener’ toegevoegd

 • Informatieblok ‘Diagnostiek- en behandelconsulten’ aangescherpt (met name verdere toelichting diagnostiekconsult)

 • Toeslag consult synchroon gemaakt met NZa beleidsregel

Beroepscategorie en beroepen

Aangepast

 • Titel van het artikel aangepast

 • Overzicht beroepscategorie en beroepen synchroon gemaakt met beleidsregel NZa en recente versie beroepenlijst

 • Link naar document Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap toegevoegd

Setting

Aangepast

 • Tekst synchroon gemaakt met beleidsregel NZa

 • Paragraaf ‘Praktische vertaling gebruik settings’ toegevoegd, tekst is synchroon aan laatste versie factsheet Setting

Groepsconsult

Aangepast

 • Definitie aangescherpt

 • Spelregels groepsconsult aangescherpt

Verblijfsdag en toeslag verblijfsdag

Aangepast

 • Hoe omgaan met afwezigheid verduidelijkt

 • Tellingen verblijfsdag ggz verduidelijkt (aanspraak Zvw en declarabele verblijfsdagen zorgprestatiemodel)

 • Rekenvoorbeeld telling verblijfsdagen voor de Zvw-aanspraak versus ggz verblijfsdagen toegevoegd

 • Toeslag verblijf synchroon gemaakt met beleidsregel NZa

Verwijstypen en zorglabels

Aangepast

 • Verwijstype 06 toegevoegd

 • Financieringsstroom zorglabels toegevoegd

Specificaties tabellen ggz/fz

Aangepast

 • Beschrijvingen aangepast obv nieuwe versie Toelichting, in tekst wijzigingen aangegeven

Op 10 mei 2021 is versie 1.1 van de technische specificaties van het zorgprestatiemodel opgeleverd. In het onderstaande overzicht is aangegeven welke artikelen zijn toegevoegd en welke artikelen zijn aangepast. Bij aanpassingen is beknopt weergegeven wat er is aangepast.

Artikel

Toegevoegd / aangepast

Opmerkingen

Artikel

Toegevoegd / aangepast

Opmerkingen

Beroepscategorie

Toegevoegd

 • Functionele beschrijving voor geautomatiseerde controle beroepscategorieën toegevoegd.

Zorgtrajectnummer

Aangepast

 • De vorm van het zorgtrajectnummer is aangepast (nummer is nu alleen UUID en hierin is niet langer de AGB-code verwerkt).

 • Het zorgtraject krijgt als startdatum de uitvoeringsdatum van de eerste prestatie (ggz) of de datum waarop de indicatie is vastgesteld (fz). Toegevoegd: Echter het zorgtraject van patiënten die in 2021 gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz of forensische zorg hebben ontvangen die in 2022 wordt voortgezet, krijgt als startdatum 1-1-2022.

 • Toegevoegde paragraaf: “Wat als achteraf de startdatum wijzigt?”.

Zorgvraagtypering

Toegevoegd

 

Onderlinge dienstverlening

Toegevoegd

 • Route 2 is op doorontwikkelagenda geplaatst, in 2022 loopt facturering altijd via de hoofdaannemer (route 1).

Diagnose

Toegevoegd

 • Ggz en fz diagnosetabellen zijn nu samengevoegd tot 1 tabel.

Acute ggz

Toegevoegd

 

Gb-ggz profielen

Toegevoegd

 

Verplichte aanleveringen

Toegevoegd

 

Verplichte aanleveringen NZa

Toegevoegd

 • Inhoud in afwachting van besluitvorming NZa.

Specificaties zorgvraagtypering

Toegevoegd

 

Overgang naar zorgprestatiemodel

Toegevoegd

 

Afsluiten db(b)c's en prestaties basis-ggz

Toegevoegd

 

5. Colofon

Titel

Zorgprestatiemodel

Titel

Zorgprestatiemodel

Publicatiedatum

22-11-2021 (versie 1.3)

Auteurs

Redactie technische specificaties zorgprestatiemodel i.s.m. programma-ondersteuningsteam, werkgroep ICT, inhoudelijk specialisten, zorgverleners, zorgverzekeraars, DJI, ICT-leveranciers

Contact

Programma Zorgprestatiemodel
https://www.zorgprestatiemodel.nl
programma@zorgprestatiemodel.nl

Partijen Programma Zorgprestatiemodel

In het Programma Zorgprestatiemodel werken de volgende partijen samen:

 • Dienst Justitiële Inrichtingen

 • de Nederlandse ggz (voorheen: GGZ Nederland)

 • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten

 • Nederlandse Federatie van UMC’s

 • Nederlands Instituut van Psychologen

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

 • Nederlandse Zorgautoriteit

 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

 • Zorgverzekeraars Nederland

 • MIND

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

 • MeerGGZ

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.