Datamodel

VERSIE: 1.0

Hieronder is het datamodel van het zorgprestatiemodel op hoofdlijnen weergegeven. 

Datamodel op hoofdlijnen

 

Datamodel gedetailleerd

In het gedetailleerde datamodel zijn de onderliggende tabellen en (sleutel)velden weergegeven. Dit gedetailleerde model loopt synchroon met het bovenstaande 'Datamodel op hoofdlijnen'.

Legenda

  • Groene objecten: objecten welke geregistreerd dienen te worden in het ECD / EPD.

  • Beige objecten: objecten welke symbool staan voor codelijsten die van toepassing zijn in het Zorgprestatiemodel. Hiermee is niet gezegd dat voor elk object welke als codelijst is aangeduid ook daadwerkelijk een codelijst gepubliceerd zal gaan worden.

  • Verbindingslijn (ononderbroken): geeft aan welke objecten aan elkaar gerelateerd zijn. Dit kunnen relaties zijn tussen objecten tbv registratie zijn maar ook tussen een object tbv registratie en een object 'codelijst'.

  • Verbindingslijn (onderbroken): geeft de relatie aan tussen 2 codelijsten.

  • Objecten zijn van toepassing op zowel financieringsstroom ‘ggz' als 'forensische zorg’, tenzij anders aangegeven.

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.

Heeft u zelf een suggestie voor verbetering van de tekst? Neem dan contact op via programma@zorgprestatiemodel.nl.