Veldafspraken verantwoording en controle

VERSIE: 1.3

De werkgroep Verantwoording en Controle formuleert veldafspraken met het oog op een correcte registratie en facturatie van zorgprestaties. Deze veldafspraken moeten helpen om beheersing van risico’s zoveel mogelijk in systemen en processen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars in te richten. De veldafspraken zijn begin november definitief gemaakt.

Onderdeel van de veldafspraken zijn spelregels over correct registreren en declareren. Deze spelregels kunnen worden ingebouwd in het systemen en bedrijfsprocessen kunnen hierop worden aangepast. In de onderstaande artikelen worden spelregels vermeld die door het Programma zorgprestatiemodel zijn vastgesteld.

  1. Planning = realisatie

  2. Minimale betrokkenheid regiebehandelaar

  3. Diagnostiek bij onverzekerde zorg

  4. Groepsconsulten

  5. Reistijd

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gebruiken de beschrijvingen in de V&C-lijst als hulpmiddel om systemen en registratie- en declaratieprocessen in te richten en risico’s op onjuiste registraties en declaraties te voorkomen.

 

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.