Beroepscategorie en beroepen

VERSIE: 1.3

Consulten en groepsconsulten worden ingedeeld naar de beroepscategorie van de zorgverlener die het (groep)consult heeft geleverd. Alleen onderstaande categorieën beroepen worden gebruikt.

Overzicht beroepscategorie en beroepen

In de onderstaande lijst is per categorie aangegeven welke beroepen daarbij horen:

 • Arts (Wet Big artikel 3)

 • Arts-specialist (Wet Big artikel 14)

  • Arts voor verstandelijk gehandicapten

  • Huisarts

  • Internist

  • Kinderarts

  • Klinisch geriater*

  • Neuroloog

  • Psychiater*

  • Specialist ouderengeneeskunde*

 • Gezondheidszorgpsycholoog* (Wet Big artikel 3)

 • Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14)

  • Klinisch psycholoog*

  • Klinisch neuropsycholoog*

 • Psychotherapeut* (Wet Big artikel 3)

 • Verpleegkundig specialist ggz (Wet Big artikel 14)

  • Verpleegkundig specialist Ggz*

  • Verpleegkundig specialist Agz

 • Verpleegkundige (Wet Big artikel 3)

  • Verpleegkundige

 • Overige beroepen:

  • Diëtist

  • Ergotherapeut

  • Ervaringsdeskundige werker

  • Fysiotherapeut (Wet Big artikel 3)

  • Ggz-agoog

  • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

  • Logopedist

  • Maatschappelijk werkende

  • Oefentherapeut

  • Orthopedagoog – generalist (Wet Big artikel 3)

  • Physician assistant (Wet Big artikel 3)

  • Psychodiagnostisch werkende

  • Sociaal Juridisch medewerker

  • Sociaal pedagogisch hulpverlener

  • Sociaal werkende

  • Vaktherapeut

  • WO-Orthopedagoog

  • WO-psycholoog

De beroepen aangeduid met een astrisk (*) kunnen de rol van regiebehandelaar vervullen.

In de beroepscategorie Arts kan ook de Verslavingsarts de rol van regiebehandelaar vervullen.

Alleen de vermelde beroepen kunnen declarabele (groeps)consulten registreren. Beroepen die niet op de lijst staan, moeten bekostigd worden uit de opbrengsten van de zorgprestaties.

AGB-code uitvoerende zorgverlener bij declaratie

Voor het declaratieproces wordt bij consulten en groepsconsulten gebruik gemaakt van de AGB-code van de zorgverlener die de prestatie heeft geleverd. De AGB-code van de zorgverlener wordt vermeld op de declaratie die naar de zorgverzekeraar/DJI gaat.

Beroepen waarvoor geen AGB-code beschikbaar is, zijn uitgezonderd van de registratieverplichting op het informatie-element ‘AGB-code zorgverlener die de prestatie heeft geleverd’ (f7). Als er geen AGB-code is, wordt de naam van de uitvoerende zorgverlener vermeld.

Er zijn 7 overige beroepen die geen AGB-code kunnen aanvragen. Daar is in de declaratiestand een aparte code voor opgenomen:

 • 001: Ervaringsdeskundige werker

 • 002: Maatschappelijk werkende

 • 003: Psychodiagnostisch werkende

 • 004: Sociaal Juridisch medewerker

 • 005: Sociaal pedagogisch hulpverlener

 • 006: Sociaal werkende

 • 007: WO-psycholoog

Iemand die geregistreerd staat met een specialisme, staat vaak ook geregistreerd met een “basis-diploma”. Hiervoor geldt dat deze declareert onder het beroep van het specialisme, dus een artikel-14- beroep. Iemand die meerdere beroepen heeft, registreert volgens de bevoegdheid/bekwaamheid die bij de uitvoering van de desbetreffende prestatie worden ingezet.

NB. de AGB-code van de zorgverlener is niet gelijk aan de AGB-code van de zorgaanbieder, de organisatie die declareert. Dit onderscheid is van belang voor de declaratiestandaard. Deze wordt besproken onder declaratiestandaard.

Functionele beschrijving controle beroepscategorieën

Hieronder staat een functionele beschrijving waarmee de juiste toepassing van beroepscategorieën kan worden gecontroleerd.

Randvoorwaarden voor EPD/HR-systemen

 1. Is er een juiste registratie van behandelaren waarvan het beroep voorkomt op de lijst met consult registrerende beroepen in EPD/HR-systemen? 
  Bij BIG-beroepen is een BIG-registratie vereist. Bij overige beroepen moet opleidingsvereiste en/of registratie zichtbaar zijn in het register.

 2. Voldoen deze behandelaren aan de eisen die de lijst met consult registrerende beroepen stelt aan dit beroep? 
  a.     Voor beroepen met een Big-registratie: Heeft de behandelaar de juiste Big-registratie voor dat beroep?
  b.     Voor alle beroepen: Heeft de behandelaar de kwalificatie die beschreven is in de lijst met consult registrerende beroepen? (zie voor specifieke kwalificaties de kolom ‘toelichting’ van de lijst met consult registrerende beroepen) 

 3. Voor beroepen met een Big-registratie: minimaal één keer per jaar controle op geldigheid Big-registratie. Bij verlopen Big-registratie worden consulten die zijn uitgevoerd na de uitschrijfdatum gecorrigeerd. 

 4. Zijn de behandelaren met beroepen die voorkomen op de lijst met consult registrerende beroepen gekoppeld aan de juiste beroepscategorie in het Zorgprestatiemodel? 

Bij registratie

 1. Is de geregistreerde uitvoerder ook de daadwerkelijke behandelaar?
  Ja → beroepscategorie blijft gelijk
  Nee → aanpassen uitvoerder en waar nodig ook beroepscategorie

Relatie met andere artikelen

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.