Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 1.0.6
Status
colourYellow
titleSTATUS: onder review

Hieronder is het datamodel van het zorgprestatiemodel op hoofdlijnen weergegeven. Het datamodel is nog in ontwikkeling en dus nog niet definitief.

Image Removed

  

Datamodel op hoofdlijnen

Image Added

Datamodel gedetailleerd

In het gedetailleerde datamodel zijn de onderliggende tabellen en (sleutel)velden weergegeven. Dit gedetailleerde model loopt synchroon met het bovenstaande 'Datamodel op hoofdlijnen'.

Image Added
Info

Legenda

  • Groene objecten: objecten welke geregistreerd dienen te worden in het ECD / EPD.

  • Beige objecten: objecten welke symbool staan voor codelijsten die van toepassing zijn in het Zorgprestatiemodel. Hiermee is niet gezegd dat voor elk object welke als codelijst is aangeduid ook daadwerkelijk een codelijst gepubliceerd zal gaan worden.

  • Verbindingslijn (ononderbroken): geeft aan welke objecten aan elkaar gerelateerd zijn. Dit kunnen relaties zijn tussen objecten tbv registratie zijn maar ook tussen een object tbv registratie en een object 'codelijst'.

  • Verbindingslijn (onderbroken): geeft de relatie aan tussen 2 codelijsten.

  • Objecten zijn van toepassing op zowel financieringsstroom ‘ggz' als 'forensische zorg’, tenzij anders aangegeven.

Een nieuwe bekostiging voor ggz en fz
In het Programma zorgprestatiemodel werken vertegenwoordigers van de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, EPD-leveranciers en patiënten samen aan de nieuwe bekostiging voor ggz en fz. Dit artikel is tot stand gekomen met behulp van hun kennis en inzichten.

In het programma worden in 2021 de laatste details van het zorgprestatiemodel uitgewerkt. Ook zal de NZa dan de regelgeving vaststellen. De tekst van dit artikel is daarom nog niet definitief. Houd u rekening met aanvullingen of wijzigingen. Heeft u zelf een suggestie voor verbetering van de tekst? Vraag Neem dan contact op via programma@zorgprestatiemodel.nl een review-account aan en laat een reactie achter.